ધર્મ

5100 રૂપિયા લઈને યુવક મોગલ ધામ પહોંચ્યો ત્યારે મણિધર બાપુએ યુવકને કહ્યું કે…

કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

મોગલના આશીર્વાદથી આ યુવકની શ્રદ્ધા પૂર્ણ થઈ.., કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

શ્રદ્ધા પૂર્ણ કરવા યુવક 5100 રૂપિયા લઈને મોગલધામ પહોંચ્યો, મણીધર બાપુએ યુવકને કહ્યું કે…

એવું કહેવાય છે કે જો મા મોગલની નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તેમના ભક્તોના જીવનમાં હંમેશા ધન્ય બની રહે છે, જ્યારે ભક્તોના જીવનમાં જ્યારે પણ દુ:ખ અને પીડાની સ્થિતિ આવે છે ત્યારે તેઓ હંમેશા મા મોગલને યાદ કરે છે.

તમે મા મોગલ પર જેટલો વિશ્વાસ કરશો તેટલો જ મા મોગલ હંમેશા સંતુષ્ટ રહેશે.

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મણિધર બાપુ ખરેખર કબરાઉ ધામમાં મા મોગલ ધામના મંદિરમાં બિરાજમાન છે.

ત્યારપછી યુવક પોતાની શ્રદ્ધા પુરી કરવા અહીં આવ્યો હતો. ઉપસ્થિત મણિજ્ય બાપુના આશીર્વાદ લેતા મણીધર બાપુએ યુવકને પૂછ્યું કે,

હું મા મોગલના ચરણોમાં 5100 ચઢવા આવ્યો છું. મણીધર બાપુએ યુવકને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. અને એક રૂપિયો ઉમેરીને 5100 ની અંદર,તે યુવક મણીધર બાપુએ પરત કર્યો હતો.કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

કહેવાય છે કે મા મોગલના દર્શનથી હંમેશા પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી જ કહેવાય છે કે મા મોગલના માત્ર દર્શનથી જ ભક્તો ધન્ય બની જાય છે.

મા મોગલને શરણે આવનાર ભક્તો ક્યારેય દુઃખી થતા નથી અને ભક્તો દ્વારા માનવામાં આવતી મંત હંમેશા મા મોગલ દ્વારા પૂર્ણ થાય છે અને ભક્તો પણ તેમની માતાને પૂર્ણ કરવા મા મોગલના ચરણોમાં આવે છે.કોમેન્ટમાં લાખો જય માં મોગલ.

ભાવિક ભક્તો તેમની હજારો રૂપિયાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા હંમેશા મણિધર બાપુના ચરણોમાં રહે છે.

મણીધર બાપુએ ભક્તોના રૂપિયામાં થોડા રૂપિયા ઉમેરીને ભક્તોને પાછા આપ્યા અને કહ્યું કે આ પૈસા તમારી દીકરીને આપજો, માતાજી ખુશ થશે.

કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

Back to top button