ધર્મ

18000 ના ચાંદી ના સાકરા અને 10000 રૂપિયા ની છે માનતા, માં મોગલના ધામ આવ્યા અને થયું એવું કે…

કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

ભક્તો તેમના જીવનમાં માતાજીના આશીર્વાદ અનુભવે છે. મણિધર બાપુ મોગલ ધામ મંદિરની અંદર હાજર છે જે શાબ્દિક રીતે બેઠેલા છે

મા મોગલ હંમેશા તેમના ભક્તોની રક્ષા કરે છે જ્યારે પણ તેમની અંદર દુઃખ અને વેદના હોય છે.

વારંવાર ભક્તોની વેદનાઓ દૂર કરતી માતાજીએ તેમના ભક્તોની તમામ માન્યતાઓ સ્વીકારી હતી.

ભક્તોના જીવનમાં પણ હંમેશા આનંદ અને આનંદ ઉમેરે છે.

ભક્તો પણ મણિધર બાપુના આદેશનું પાલન કરે છે અને માતાજી પર મૂકેલી શ્રદ્ધા સાથે ભક્તોના રૂપમાં માનતા પૂર્ણ કરે છે.

મંદિરની અંદર આવતા ભક્તોની માતાજી પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા અને આસ્થા હોય છે.

મા મોગલને શરણે આવનાર ભક્તો ક્યારેય દુઃખી થતા નથી અને ભક્તો દ્વારા માનવામાં આવતી મંત હંમેશા મા મોગલ દ્વારા પૂર્ણ થાય છે અને ભક્તો પણ તેમની માતાને પૂર્ણ કરવા મા મોગલના ચરણોમાં આવે છે.કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

અહી એક ભાઈ 18000 ના ચાંદી ના સાકરા અને 10000 રૂપિયા ની માનતા પૂરી કરવા આવ્યા અને મણીધર બાપુએ કહ્યું કે આ તમારી પાસે જ રાખો, માં આપવા વાળી છે લેવા વાળી નથી.

કોમેન્ટમાં લખો જય માં મોગલ.

જો તમને પણ મારી માં મોગલ પર ભરોસો હોઈ તો આ લેખ તમારા સગાવ્હાલા અને મિત્રો સુધી અચૂક પહોચાડ્જો, માં મોગલ જાજુ આપશે.

અને કોમેન્ટમાં એકવખત માં મોગલનું નામ જરૂર લખજો, તમારો દિવસ શુભ રહે.

કચ્છની અંદર આવેલા કબરાઉ ધામમાં મુગલ ધામ મંદિરની અંદર માતાજી બિરાજમાન છે. મોગલના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ હોય છે અને હજારો ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે.

ભક્તો તેમના જીવનમાં માતાજીના આશીર્વાદ અનુભવે છે. મણિધર બાપુ મોગલ ધામ મંદિરની અંદર હાજર છે જે શાબ્દિક રીતે બેઠેલા છે

મા મોગલ હંમેશા તેમના ભક્તોની રક્ષા કરે છે જ્યારે પણ તેમની અંદર દુઃખ અને વેદના હોય છે.

વારંવાર ભક્તોની વેદનાઓ દૂર કરતી માતાજીએ તેમના ભક્તોની તમામ માન્યતાઓ સ્વીકારી હતી.

Back to top button